มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์และการขายอย่างมืออาชีพ

                    ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ หลักสูตรอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์และการขายอย่างมืออาชีพ  ในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 17.00 มีประกาศนียบัตรรับรองทุกหลักสูตร สนใจลงชื่อสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-8901801 ต่อ 2051  หรือ 02-8902296  (รับจำนวนจำกัด)
 
 
 
 
 
 
 
DRU © 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801