มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 

ราชภัฏธนบุรี.. จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ “ตามรอยพ่อ” ชิงทุนการศึกษา
ในหัวข้อ “คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา  คุณบิดรดุจอา-กาศกว้าง..”

                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 หรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ “ตามรอยพ่อ” ในหัวข้อ “คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา  คุณบิดรดุจอา-กาศกว้าง..” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายพระเกียรติยศและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และตระหนักในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลากว่าหกสิบปี อีกทั้งโครงการในพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์ ตลอดจนแนวทฤษฎีที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย

                สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร แล้วส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ทางโทรสาร. 02-8902294  หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะ อาคาร 2 ชั้น 14  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-8901801 ต่อ 2142-2143 (มีทุนการศึกษารวมกว่าหนึ่งหมื่นบาทพร้อมเกียรติบัตร)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม => รายละเอียด
 
ดาวส์โหลดใบสมัคร => ใบสมัคร
 
 
 
 
 
DRU © 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801