มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตและสังคม รอบที่สอง
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

                หมายเหตุ : ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบรอบที่สอง ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยจะเริ่มลงทะเบียนในเวลา 13.00 น. และจะเริ่มทำการสอบแข่งขันในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ. อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

               
 ตรวจสอบรายชื่อ => รายละเอียด
 
 
 
 
DRU © 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801