มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
          ด่วน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปี 2555
          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ขยายการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-890-1801 ต่อ 2153, 1022    โทร. 081-7341301 (อ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล)  089-6125214 (อ.ทรงศักดิ์ ทรงสิทธิสิริ) 087-0377783 (อ.ปิยฉัตร ศักดิ์ศรีเวชกุล)  ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง Internet ได้ที่ www.dru.ac.th
          โปรดนำหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา หรือบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมใบสมัคร มายื่นความประสงค์ด้วยตนเองที่สำนักงานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต อาคาร 2 ชั้น 15 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2555 (รับจำนวนจำกัด)
 
 
 
 
 
DRU © 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801