มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธี “ไหว้ครู” ปีการศึกษา 2555ิ

 

      พิธีไหว้ครู.. เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนหรือนักศึกษาทุกคน พร้อมใจกันแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง และในปีการศึกษาที่ 1/2555 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดย ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์ 24 ท่าน รับมอบพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครูจากผู้แทนนักศึกษา โดยมีบรรยากาศของการบรรเลงเพลงสาธุการคลอระหว่างพิธี ทำให้เกิดความรู้สึกที่น่าประทับใจยิ่ง
 
      หลังจากนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตนแล้ว เป็นพิธีมอบช่อดอกไม้แด่อาจารย์อาวุโสที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ อาจารย์ที่ปฏิบัติราชการมายาวนานครบ 20 ปี 30 ปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมทั้ง มอบเข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏเป็นการต้อนรับคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงออกถึงความรักและความอบอุ่นในสถาบันที่ปฏิบัติติดต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรม
 
      ต่อมาเป็นพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์อาวุโส เพื่อนำมาจัดสรรมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้คัดเลือก สำหรับทุนการศึกษาจากท่านผู้หญิงพึงใจ  สินธวานนท์ อดีตผู้บริหารลำดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยได้มอบทุนให้เสมอมา ซึ่งในวันนี้ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรวม 93 คน ซึ่งยังคงมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ต้องการการสนับสนุนทุนในการศึกษาต่ออีกจำนวนมาก แต่ต้องได้รับการคัดเลือกตามระเบียบก่อนแล้วจึงจะจัดสรรและมอบทุนให้ในครั้งต่อไป
 
      จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรมจิตอาสา การแสดงดนตรีอาเซียน โดยการแสดงและร้องเพลงของ 10 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ในชื่อ “ASEAN Music Mini Concert” การประกวดพานไหว้ครู และการประกวดหนุ่มสาวสุขภาพดี วัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาที่แต่งกายดูดีถูกระเบียบ สุขภาพดี มีความคิดก้าวหน้าในการที่จะเข้ามาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา พร้อมกับเป็นตัวแทนของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการคัดเลือกได้มีการตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนให้กับผู้เข้าประกวดได้ตอบ ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
 
 
 
 
DRU © 2010
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801